Caracterización y optimización de parámetros de dispositivos fotovoltaicos.